Hướng dẫn xem báo cáo thuế

Báo cáo thuế giúp doanh nghiệp liệt kê những khoản thuế nhanh chóng trên hệ thống. Công cụ giúp tiết kiệm thời gian tổng hợp và lưu trữ.

Cách xem báo cáo thuế

Để xem báo cáo thuế bạn cần thực hiện những thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, kích vào báo cáo chọn báo cáo thuế

Bước 2: Lựa chọn vì trí và thời gian 

Để xem Tổng thuế nhập vào và thuế xuất ra phù hợp.

Tổng thế là kết quả Thuế xuất ra – thuế nhập vào.

Bạn có thể nhấn vào biểu tượng In ở góc bên phải bảng để lưu trữ báo cáo.