Hướng dẫn cài đặt hóa đơn

Tính năng cài đặt hóa đơn cho phép bạn thiết lập các thiết kế hóa đơn theo mong muốn. Phần mềm được thiết kế tùy biến với  nhiều mẫu khác nhau, khi cài đặt bạn có thể lựa chọn một mẫu hóa đơn phù hợp, chúng tôi sẽ thiết kế một mẫu cho quý khách.

Cách cài đặt hóa đơn

Để cài đặt hóa đơn đầu tiên bạn đăng nhập vào hệ thống, kích vào phần cài đặt chọn cài đặt hóa đơn.

Các khung mức hóa đơn

Để thêm mẫu hóa đơn ngoài mẫu hóa đơn mặc định có sẵn trên hệ thống, bạn có thể nhấn vào phần thêm ở góc phải màn hình.

Nhấn lưu để hoàn tất thao tác thêm khung hóa đơn.

Các bố cục hóa đơn

1. Để chỉnh sửa bố cục hóa đơn đã có sẵn

Bố cục hóa đơn bao gồm:

 • Tên
 • Thiết kế: Kiểu thiết kế bạn có thể tùy chọn theo nhiều phong cách có sẵn trên hệ thống.
 • Logo hóa đơn: Kích chọn hiển thị hoặc không vào ô lựa chọn.
 • Văn bản tiêu đề
 • Tiêu đề phụ trang
 • Phần đầu hóa đơn 
 • Tiêu đề không thanh toán
 • Tiêu đề thanh toán
 • Báo giá đầu trang
 • Nhãn số hóa đơn
 • Nhãn số báo giá
 • Nhãn ngày
 • Ngày giờ
 • Nhãn người bán: Lựa chọn hiển thị tên doanh nghiệp, hiển thị tên vị trí, hiển thị người bán, doanh nghiệp.

Phần hiển thị trong mục khách hàng:

 • Nhãn khách hàng: Lựa chọn các thông tin hiển thị khách hàng.
 • Phần hiển thị trong địa chỉ: Bao gồm các lựa chọn hiển thị về địa chỉ khách hàng, chi tiết thuế và chi tiết giao tiếp.