Hướng dẫn thực hiện chuyển kho

Sử dụng chức năng này để xuất chuyển hàng hóa từ kho này và nhập hàng hóa vào kho kia trong cùng hệ thống. Do đó, giúp bạn quản lý số lượng hàng hóa xuất, nhập kho. Dễ dàng tra cứu và thiết lập các di chuyển số lượng từ kho này đến kho khác.

Quy trình thực hiện chuyển kho

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, kích vào Chuyển kho chọn Thêm chuyển kho

Bước 2: Điền thông tin chuyển kho

Ở mục này bạn hãy điền các thông tin cụ thể cho phần nhập kho bao gồm:

Ngày

Tài liệu tham khảo

Kho chuyển

Kho được chuyển đến

Sản phẩm chuyển kho: Trong đó bạn sẽ lựa chọn số lượng hàng hóa được chuyển sang kho tương ứng

Chi phí vận chuyển

Ghi chú bổ sung

Lưu ý: Đối với các mục có biểu tượng (*) là phần bắt buộc phải thêm thông tin nhé!

Cuối cùng, bạn nhấn “Lưu” để hoàn tất chuyển kho.

Sau khi bạn lưu phiếu chuyển kho, số lượng các mặt hàng trong phiếu này đã được xuất kho theo thông tin kho bạn chọn xuất và nhập vào kho theo thông tin bạn chọn kho để nhập.