Hướng dẫn tạo Các đơn vị trên MyCashier

Thiết lập các đơn vị tính giúp khi quản lý số lượng sản phẩm thống nhất và đơn giản hơn. Điều này giúp khi thực hiện mua bán hệ thống sẽ tự động trả về số lượng theo đơn vị tính phù hợp đã được cài đặt.

Quy trình cài đặt đơn vị trên MyCashier

Bước 1: Sau khi đăng nhập MyCashier bạn kích vào mục Các sản phẩm chọn Các đơn vị

Bạn sẽ thấy hiện lên bảng tùy chỉnh như hình. Hãy kích chọn thêm vào để thêm đơn vị.

Bước 2: Điền thông tin đơn vị

Ở bước này bạn lưu ý phần Cho phép số thập phân có lựa chọn Có hoặc Không:

Có: Khi đối với các đơn vị định lượng. Ví dụ như 1 chai nước hoa có đơn vị tính là 15ml

Không: Khi đối với các đơn vị định tính: Ví dụ như áo hay quần được tính là cái.