Hướng dẫn khai báo thông tin Khách hàng

Khai báo khách hàng nhằm quản lý thông tin về các khách hàng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc kê khai và cũng như xây dựng các chiến dịch liên quan đến hoạt động marketing bán hàng.

Quy trình khai báo thông tin khách hàng

Bước 1: Vào mục Liên hệ chọn Khách hàng

Tại đây bạn sẽ thấy xuất hiện màn hình danh sách Khách hàng

Tiếp theo bạn hãy nhấn nút Thêm vào tại góc phải màn hình nhé!

Bước 2: Điền thông tin khách hàng

Điền thông tin khách hàng bao gồm:

 • Loại liên hệ: Chọn phù hợp với vai trò của khách hàng đối với doanh nghiệp. Trong trường hợp khách hàng vừa có vai trò là nhà cung cấp thì ấn chọn cả 2.
 • Tên
 • ID liên hệ
 • Số thuế
 • Số dư đầu kỳ
 • Giới hạn thẻ tín dụng
 • Thời hạn thanh toán
 • Email
 • Số điện thoại
 • Thành phố
 • Tiểu bang
 • Quốc gia
 • Địa chỉ
 • Các trường tùy chỉnh

Lưu ý các các mục có ký hiệu * là phần thông tin bắt buộc phải khai báo.

Vậy là bạn đã hoàn tất khai báo một khách hàng. Kích vào phần Hành động nếu bạn muốn xóa bảo hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng nhé!