Hướng dẫn cài đặt doanh nghiệp

Với phần mềm quản lý bán hàng bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để cài đặt và vận hành như các phần mềm bán hàng thông thường, phần mềm bán hàng giúp các cửa hàng tiết kiệm thời gian cài đặt, tăng tốc độ bán hàng. Tính năng cài đặt doanh nghiệp cho phép bạn thiết lập các cài đặt trên hệ thống thuận tiện khi sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt doanh nghiệp

Đăng nhập vào hệ thống, kích chọn cài đặt chọn cài đặt doanh nghiệp

Tiếp theo, trên bảng thông tin hiện ra các mục cài đặt khác nhau như hình. Bạn nhấn vào từng mục để cài đặt các thông tin như mong muốn. Trong đó:

1. Doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp
 • Ngày bắt đầu
 • Phần trăm lợi nhuận mặc định
 • Đơn vị tiền tệ
 • Vị trí biểu tượng tiền tệ
 • Múi giờ
 • Tải logo
 • Tháng bắt đầu của năm tài chính
 • Phương pháp kế toán hàng tồn kho

+ FOFI: Phương pháp kế toán này cũng có thể được sử dụng để quản lý hàng tồn kho. Theo đó các lô hàng đầu tiên của hàng hoá nhập vào kho sẽ là hàng hoá đầu tiên được xuất ra khỏi kho.
+ LIFO: Phương pháp này áp dụng  tuân thủ theo nguyên tắc là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó.

 • Ngày chỉnh sửa giao dịch
 • Định dạng ngày
 • Định dạng thời gian

2. Thuế

 • Tên thuế
 • Số thuế
 • Được tính thuế nội tuyến trong mua bán

3. Sản phẩm

 • Mã SKU
 • Bật thương hiệu
 • Bật thông tin giá thuế
 • Chấp nhận kệ sản phẩm
 • Bật tính thời hạn sản phẩm
 • Bật danh mục
 • Bật danh mục phụ
 • Đơn vị mặc định
 • Chọn theo dòng hoặc chọn theo vị trí

4. Bán hàng

 • Giảm giá bán hàng mặc định
 • Thuế bán hàng mặc định
 • Hoa hồng cho đại lý
 • Phương thức thêm hạng mục bán hàng

5. Mua

 • Bật chỉnh giá sản phẩm trong giao diện
 • Bật tình trạng thu mua
 • Bật số lê sản xuất

6. Trang điều khiển

Xem thông báo thời hạn tồn kho

7. Hệ thống

 • Màu chủ đạo
 • Hiển thị văn bản hỗ trợ

8. Tiền tố tự động chuyển hóa của số tham khảo

 • Thứ tự mua hàng
 • Điều chỉnh tồn kho
 • Danh sách liên hệ
 • Chi phí thanh toán
 • Số đăng ký
 • Trả hàng
 • Thanh toán mua
 • Vị trí doanh nghiệp
 • Chuyển kho
 • Các khoản chi phí
 • Thanh toán bán
 • Tên người dùng

9. Email

 • Mail Driver
 • Tên người dùng
 • Địa chỉ
 • Host
 • Mật khẩu
 • Tên
 • Port
 • Encryption

10. SMS

 • URL
 • Send to parameter name
 • Message parameter name
 • Request Method
 • Parameter 1 key

11. POS

 • Các cài đặt bàn phím rút gọn
 • Cài đặt POS
 • Vô hiệu hóa trả tiền thanh toán
 • Không hiển thị gợi ý sản phẩm
 • Vô hiệu hóa thuế mua
 • Vô hiệu hóa bản nháp
 • Không hiểu thị các giao dịch gần đây
 •  Subtotal Editable  
 • Vô hiệu hóa thanh toán nhanh
 • Vô hiệu hóa giảm giá
 • Không cho xem danh sách chưa thanh toán

12. Chức năng

 • Tiêu chuẩn Có hiệu lục / vô hiệu hóa
 • Tables
 • Kitchen (For restauraurants)
 • Modifiers
 • Account
 • Service staff
 • Enable Subscription

Lưu ý: Đối với các ô có biểu tượng (*) là thông tin bắt buộc phải cài đặt.

Sau khi đã thực hiện các cài đặt phù hợp bạn hãy kích vào ô Cài đặt cập nhập để hoàn thành nhé!