Hướng dẫn thêm các khoản chi phí

Trong thực tế ngoài giá vốn sản phẩm, các cửa hàng còn phải tính đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tùy thuộc vào quy mô và loại hình kinh doanh của cửa hàng.

Chức năng này nhằm giúp bạn liệt kê các khoản chi phí nhanh chóng, dễ dàng tra cứu và tổng hợp, đồng bộ trên hệ thống.

Như các khoản chi phí thuê mặt bằng, chi phí thuê nhân viên, tiền điện, nước, internet… Và một số các khoản chi phí khác: Ví dụ như chi phí quảng cáo, vật liệu, bao bì, chi phí lãi vay, dịch vụ thuê ngoài như chuyển phát, thuê kho bãi, bảo quản…

Quy trình thêm các khoản chi phí

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, kích vào Các khoản chi phí chọn Thêm các khoản chi phí

Bước 2: Điền thông tin thêm các khoản chi phí

  • Chọn vị trí cửa hàng (doanh nghiệp)
  • Hạng mục chi phí: Các hạng mục chi phí theo nhóm riêng biệt. Bạn có thể chọn hạng mục có sẵn thêm hạng mục hoặc thêm hạng mục trong phần Các hạng mục chi phí.
  • Tham khảo
  • Ngày
  • Tổng số tiền
  • Chi phí cho
  • Tài liệu đính kèm
  • Lưu ý

Cuối cùng, bạn nhấn “Lưu” ở góc phải màn hình để hoàn tất thao tác thêm chi phí.

Để xem danh sách chi phí bạn có thể vào mục Liệt kê chi phí. Bạn có thể xem chi tiết các khoản chi phí cụ thể trên bộ lọc.