Hướng dẫn xem báo cáo thanh toán thu mua

Báo cáo tổng hợp các khoản thu mua về chi tiết sản phẩm và số lượng... thống nhất trên hệ thống. Tính năng này giúp cho quá trình tổng hợp kế toán dễ dàng và nhanh chóng.

Cách xem báo cáo thanh toán thu mua

Đăng nhập vào hệ thống, kích vào báo cáo chọn báo cáo thanh toán thu mua.

Khi kích vào báo cáo thanh toán thu mua bạn sẽ thấy hiện ra bảng thông tin kèm theo bộ lọc. Hãy lựa chọn các tiêu chí cho phù hợp tại:

  • Nhà cung cấp
  • Vị trí doanh nghiệp
  • Khung ngày

Sau khi chọn tiêu chí bảng báo cáo thanh toán thu mua sẽ trả về các kết quả bao gồm các thông tin:

  • Tham khảo
  • Ngày thanh toán
  • Số tiền
  • Nhà cung cấp
  • Phương thức thanh toán
  • Thu mua
  • Hành động: Kích vào xem chi tiết mục thu mua và in file nếu cần thiết.

Phía góc phải bảng bảo cáo là ô tìm kiếm bạn có thể gõ các thông tin liên quan đến tìm được kết quả nhanh nhất. Ngoài ra khi muốn in, sao chép, hoặc xuất file bạn chỉ cần nhấn vào ô hành động để thực hiện.