Hướng dẫn nhập tệp liên hệ có sẵn

Quy trình này cho phép bạn nhập danh sách liên hệ từ file Excel vào MyCashier.

Điều này phù hợp trong trường hợp bạn đang có sẵn một danh sách liên hệ muốn cho lên hệ thống cần quản lý thống nhất.

Quy trình nhập tệp liên hệ có sẵn

Bước 1: Kích vào mục Liên hệ chọn Nhập liên hệ

Bạn sẽ thấy xuất hiện phần thông tin như hình.

Bước 2: Thao tác tải tệp liên hệ lên MyCashier

Đầu tiên bạn cần tải mẫu tệp Excel xuống để nhập danh sách khách hàng.

Tiếp đến, nhập và lưu tệp.

Sau đó, bạn kích chọn tệp đã lưu và tải đi.

Vậy là đã hoàn thành việc đăng tải tệp liên hệ có sẵn lên MyCashier rồi đấy!