Hướng dẫn xem báo cáo mua bán

Báo cáo mua bán giúp người dùng thống kê được doanh số bán hàng, lợi nhuận và hàng của từng địa điểm kinh doanh. Và quá trình thu mua tất cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu cần thiết để phục vụ việc kinh doanh.

Cách xem báo cáo mua bán

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, kích vào Báo cáo chọn Mua và bán

Bước 2: Chọn vị trí và lọc thời gian

Sau khi chọn Mua và bán bạn sẽ thấy hiện bảng thông tin, trong đó tại phần Vị trí và Lọc ngày cho phép bạn lựa chọn tiêu chí phù hợp.

Bảng báo cáo mua bán sẽ thể hiện các nội dung:

Tổng mua/ bán

Mua/ bán bao gồm thuế

Tổng lợi nhuận mua/ bán bao gồm thuế

Nợ mua/ bán

Kết quả trả về:

Bán – mua

Số nợ

Để lưu trữ báo cáo bạn chỉ cần nhấn “In” ở góc phải bảng nhé!