Hướng dẫn xem báo cáo đại diện bán hàng

Báo cáo tổng hợp các khoản bán hàng, hoa hồng và chi phí về chi tiết khách hàng, sản phẩm và số lượng... thống nhất trên hệ thống. Tính năng này giúp cho quá trình tổng hợp kế toán dễ dàng và nhanh chóng.

Cách xem báo cáo đại diện bán hàng

Đăng nhập vào hệ thống, kích vào báo cáo chọn báo cáo đại diện bán hàng.

Khi kích vào báo cáo đại diện bán hàng bạn sẽ thấy hiện ra bảng thông tin kèm theo bộ lọc. Hãy lựa chọn các tiêu chí cho phù hợp tại:

 • Người dùng
 • Vị trí doanh nghiệp
 • Khung ngày

Sau khi chọn tiêu chí bảng báo cáo đại diện bán hàng sẽ trả về các kết quả bao gồm các thông tin:

Tóm lược: tổng bán – tổng doanh thu

Tổng chi phí

Tại bảng báo cáo sẽ có 3 khung thông tin về:

- Thêm bán hàng

- Hoa hồng bán hàng

- Các khoản chi phí

 • Ngày
 • Số hóaa đơn
 • Tên khách hàng
 • Ví trí
 • Tình trạng thanh toán
 • Tổng số tiền
 • Tổng thanh toán
 • Tổng còn lại

Hành động: Kích vào xem chi tiết mục thu mua và in file nếu cần thiết.

Phía góc phải bảng bảo cáo là ô tìm kiếm bạn có thể gõ các thông tin liên quan đến tìm được kết quả nhanh nhất. Ngoài ra khi muốn in, sao chép, hoặc xuất file bạn chỉ cần nhấn vào ô hành động để thực hiện.