Hướng dẫn xem báo cáo điều chỉnh kho

Báo cáo tổng hợp các thông tin điều chỉnh kho về chi tiết số lần chuyển, số lượng... thống nhất trên hệ thống.

Cách xem báo cáo điều chỉnh kho

Đăng nhập vào hệ thống, kích vào báo cáo chọn báo cáo điều chỉnh kho.

Khi kích vào báo cáo điều chỉnh kho bạn sẽ thấy hiện ra bảng thông tin kèm theo bộ loc ngày tháng và vị trí để bạn lựa chọn tiêu chí muốn xem báo cáo cho phù hợp.

Trong đó bảng báo cáo điều chỉnh kho bao gồm các thông tin:

  • Tổng số bình thường
  • Tổng số khác thường
  • Tổng điều chỉnh tồn kho

Phía góc phải bảng bảo cáo là ô tìm kiếm bạn có thể gõ các thông tin liên quan đến tìm được kết quả nhanh nhất. Ngoài ra khi muốn in, sao chép, hoặc xuất file bạn chỉ cần nhấn vào ô hành động để thực hiện.