Hướng dẫn xem báo cáo theo lô sản xuất

Với tính năng này bạn có thể thao dõi báo cáo số lượng và hàng tồn cũng như các chi tiết của lô sản xuất tương ứng.

Cách xem cáo cáo theo lô sản xuất

Đăng nhập kích vào mục báo cáo chọn báo cáo theo lô sản xuất

Trên bộ lọc của bảng thông báo, cho phép bạn chọn lựa đúng thông tin phù hợp muốn tìm kiếm về:

 • Vị trí doanh nghiệp
 • Danh mục
 • Hạng mục phụ
 • Thương hiệu
 • Đơn vị

Tại bảng báo cáo theo lô sản xuất xuất hiện các thông tin về:

 • SKU: mã sản phẩm
 • Tên sản phẩm
 • Ô số
 • HSD
 • Tồn kho hiện tại
 • Tổng đơn vị bán
 • Tổng đơn vị đã điều chỉnh

Trên bảng báo cáo bạn có thể gõ nội dung vào mục tìm kiếm để tìm kiếm nhanh lô sản xuất và mục hành động để điều chỉnh hoặc lưu thông tin.